Distanční výuka

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od pondělí 8. března přechází všechny třídy, včetně přípravné třídy na formu distančního vzdělávání. Žádáme Vás proto o součinnost při vzdělávání dětí.

V době, kdy je zakázána osobní přítomnost předškolních dětí a žáků ve školách, jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Podle možností budou v jednotlivých třídách voleny různé nástroje distanční výuky a jejich kombinace.

V průběhu pondělí 8. 3. ( někteří již dříve) Vás budou kontaktovat třídní učitelé a informovat o způsobu výuky Vašeho dítěte. Na webových stránkách školy jsou připraveny stránky jednotlivých tříd, kam budou vkládány domácí úkoly a rozvrhy online výuky.

V době distančního vzdělávání bude v provozu školní jídelna. Výdej obědů pro žáky do jídlonosičů je v době od 13:00 do 14:15 hod. Je nutné obědy přihlásit. Vstup do školní jídelny  je možný pouze v respirátoru FFP2.

Děkujeme vám za pochopení, vstřícnost a spolupráci v této nelehké době.

S pozdravem Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Vloženo 7. 3. 2021