Výuka ve třídách

Návrat dětí do školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě vládních opatření bude v naší škole od pondělí 12. dubna umožněna prezenční výuka všem žákům včetně dětí z přípravné třídy. Vzhledem k velikosti školy a zaměření školy nebude výuka rotační, ale stálá prezenční.

Ve škole bude povinnost nosit zdravotnické (chirurgické) roušky po celou dobu pobytu pro děti a žáky, respirátory typu FFP2 pro všechny zaměstnance školy a osoby vstupující do školy. U žáků ZŠ speciální bude vzhledem k jejich individuálním zvláštnostem a zdravotnímu postižení nošení roušek dobrovolné.

Podmínkou pro prezenční výuku bude absolvování antigenního testu na COVID – 19. Děti, žáci i zaměstnanci školy se budou dvakrát týdně testovat a to pomocí Ag LEPU testů (jejich dodání zajišťuje MŠMT). Testování bude probíhat samoodběrem vždy v pondělí a ve čtvrtek a to ve třídě na začátku vyučování. Testy jsou neinvazivní, provádí se z kraje nosu. Z testování jsou vyjmuty osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od jejich prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů ( je nutné doložit lékařským potvrzením).

V případě testování dětí z přípravné třídy, žáků ZŠ speciální a mladších žáků, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem (či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V případě, že dítě nastoupí do školy (například po nemoci) v jiný den, než v pondělí nebo čtvrtek, testování proběhne vždy první den, kdy nastoupí do školy. Testování bude umožněno v ranní družině.

Dále budou platit hygienická pravidla – děti budou po celý den v homogenních (neměnných) skupinkách, omezena je stále tělesná výchova a zpěv. Budeme dbát na časté větrání společných prostor i samotných tříd a v případě vhodného počasí se pokusíme trávit i část výuky venku v přírodě.

V případě jakékoli změny se Vás budeme snažit, co nejdříve informovat. Věříme, že tato nepříjemná a krajní omezení budou platit pouze po omezenou dobu a přispějí k zamezení šíření viru ve společnosti.

Přeji nám všem pevné zdraví a co možná nejklidnější dny.
Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy   

Odkazy na informace z MŠMT, z kterých provoz školy vychází: 

Upraveno 10. 4. 2021