Červnové projektové dny

V měsíci červnu pro děti chytáme několik projektových dnů na podporu přírodovědného a polytechnického vzdělávání. Projektové dny jsou součástí výuky a jejich zaměření jsme volili tak, aby podpořily získané školní teoretické vědomosti praktickou ukázkou a prožitím. Pro první stupeň to budou projektové dny v „Botanické zahradě“ v Bečově, v DDM Chodov a „Zooparku“ v Chomutově. Druhý stupeň navštíví „Botanickou zahradu“ v Bečově.