CHODOVSKÁ VLEČKA – PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 28. srpna 2021 se na přírodním koupališti „Bílá voda“ konal tradiční charitativní běh na 10 km „Chodovská vlečka“. Výtěžek ze startovného byl v letošním ročníku věnován naší škole ZŠ Chodov, Nejdecká ul. Za děti a pedagogy školy bychom všem běžcům chtěli moc a moc poděkovat. Váš příspěvek nás velmi potěšil. Vybrané penízky použijeme na nákup stimulačních pomůcek pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Všem běžcům moc děkujeme, máte srdíčko na pravém místě.