NAŠE ŠKOLA

Třeťáci ve slohu popisovali budovu školy, obrázek k popisu namaloval Péťa, který s nimi chodí do třídy, ale zatím psát neumí.

SLOHOVÉ CVIČENÍ – NAŠE ŠKOLA

Naše škola má dvě budovy. Žlutozelená budova je velká a růžová malá. Žlutozelená je třípatrová. Má dvě věže. Jsou v ní třídy, kancelář a ředitelna. V růžové jsou třídy a družina. Naše třída se nám moc líbí a proč? Je nová, vybavená novým nábytkem a interaktivní tabulí. Jsme kamarádi, protože se nepereme, pracujeme společně, třeba v matematice se nyní učíme násobilku. Házíme kostkou a počítáme násobky. Baví nás čtení, psaní a plavání, protože rádi plaveme a skáčeme do hloubky.