INFORMACE KE ŠKOLNÍMU TESTOVÁNÍ aktualizováno 22. 11.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od pondělí 22. listopadu bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR opět probíhat screeningové testování ve všech školách na celém území České republiky viz dokument, nově podle opatření MZ. Testování bude probíhat na stejném principu jako v září antigenními testy vždy v pondělí nebo první den příchodu dítěte do školy, pokud by nebylo přítomno v pondělí. Zatím není přesně určeno datum ukončení testování.

Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech). Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).

PODROBNÉ INFORMACE

Testování se provádí neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Pokud mají rodiče obavy, mohou být se svými dětmi při testování.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní jednu z následujících podmínek, jejíž splnění je nutné doložit třídnímu učiteli:

  •  bezinfekčnost po očkování (minimálně 14 dnů po plně dokončeném očkování),
  •  prodělané onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), 
  •  doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě.

V případě pozitivního výsledku bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti a zde vyčká na příchod zákonných zástupců, které škola ihned kontaktuje.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Děkuji za pochopení

Mgr. Iva Jurnečková

O ČEM KDO ROZHODUJE – COVID 19