Informace ke karanténám

Aktualizace z 15. 12. 2021 po konzultaci s KHS

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

bohužel ani naší škole se nevyhýbají nemoci a karantény, a tak v týdnu od 29. 11. jsme zaznamenali první zachycený případ osoby nakažené nemocí COVID 19 v tomto školním roce. Zvýšenými hygienickými opatřeními se snažíme šíření zabránit a předcházet, ale bohužel, ne vždy se to zcela při současné epidemické situaci daří. Děti jsou často „bezpříznakové“ mají slabou rýmu, jednodenní nevolnost, lehce zvýšenou teplotu. Rodič tedy nemusí vůbec tušit, že má infekční dítě a posílá jej dále do kolektivu.

V případě, že škola v antigenním testování zajistí pozitivní test dítěte nebo dospělého, předává informace KHS Karlovy Vary a ta dotyčnému vystaví žádanku na PCR test. V případě, že vyjde PCR test pozitivní, hygiena vyzve školu k předání seznamu osob, které se s pozitivním setkaly k datumu posledního výskytu pozitivní osoby ve škole. Takto je postupováno i v případě pozitivního PCR testu, žáka nebo pracovníka školy, který byl zajištěn mimo školu, ale je trasována školní třída jako rizikový kontakt.

Potom pracovníci KHS Karlovy Vary trasují všechny rizikové kontakty ze seznamu, volají rodičům dětí, které měly rizikový kontakt a vystavují žádanky na PCR test, zákonnému zástupci je vystaveno ošetřovné. Dítě by mělo absolvovat tento test nejpozději do 5 až 7 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Pokud má příznaky nemoci – rýma, kašel, horečka, nevolnost, zimnice aj. může na test i dříve. Pokud PCR test vyjde negativně, dítě se vrací zpět do školy (cca po 7 dnech). V případě pozitivního testu trvá karanténa 14 dní.

Tato cesta je velice zdlouhavá a může se stát, že hygiena nestihne všechny včas vytrasovat. Proto je vhodné spojit se s dětským lékařem a vyžádat si žádanku na test, lékař vystaví i ošetřovné. Dítě lze zdarma otestovat i bez žádanky a bez objednání např. u Varyády v Karlových Varech nebo Uralu v Sokolově. Se žádankou se lze objednat na test do laboratoře v Chodově.

Distanční výuka jednotlivých tříd probíhá podle pokynů na webových stránkách tříd. ,nutné rozbalit menu.

Děkuji za pochopení

Iva Jurnečková

KARANTÉNY VYHLÁŠENÉ PRO TŘÍDY

třídadatum kontaktu
s pozit. osobou
absolvování testu
5 – 7 den od kontaktu
návrat do školy
s negat. PCR testem
po 7 dnech
návrat do školy
bez testu
a bez příznaků

Děti a žáci se mohou do školy vrátit nejdříve 7 dnů po kontaktu s pozitivně testovanou osobou, pokud se prokáží potvrzením o negativním PCR testu (SMS). Pokud test neabsolvují, mohou se vrátit až 14 dní po kontaktu. Potvrzení o absolvování testu posílejte třídnímu učiteli, nebo na školní mobil či e-mail, případně ukážete při příchodu do školy.

Informace se týkají dětí, které byly v době kontaktu ve škole.

Nezapomeňte svým dětem odhlásit obědy ve školní jídelně. Je ale možné si obědy vyzvedávat po celou dobu karantény do jídlonosičů (nárok na odběr stravy žákům nezaniká, protože se i nadále vzdělávají). Jídlo si nesmí vyzvedávat osobně žáci, kteří jsou v karanténě, oběd musí vyzvednout někdo jiný.

Informace ke COVID 19 na školách

Informace k ošetřovnému

SCHEMA HYGIENY PŘI TRASOVÁNÍ