Příprava na nový školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci, prázdniny se nám „přehouply“ do druhé půlky a blíží se „plíživě“ začátek nového školního roku. Ve škole probíhají přípravné a úklidové práce, tak aby bylo vše na nový školní rok včas nachystáno. Věříme, že si užíváte léta a odpočíváte.

Pokud se chcete dopředu také připravit, oprášit školní pomůcky a některé dokoupit, vkládáme jejich seznamy pro jednotlivé třídy.

SEZNAMY ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podle § 27, odst. 3 Školského zákona jsou žákům základních škol bezplatně poskytovány učebnice. Předkládáme Vám orientační seznam pomůcek podle tříd, které bude Vaše dítě ve školním roce 2022/2023 potřebovat. Pokud mají děti pomůcky zachovalé z předchozích ročníků (obaly, pravítka, kružítka, pera aj.) není třeba kupovat nové.

Případné další pomůcky budou upřesněny

Přípravná třída seznam

I. Z     1. ročník       seznam

II. Z    2. ročník       seznam

III. Z   3. ročník       seznam

IV. Z   4. ročník       seznam

V. Z    5. ročník       seznam

VI. P   5. a 6. ročník          seznam

VII. Z 6. a 7. ročník          seznam

VIII. Z           8. ročník      seznam

IX. Z   9. ročník       seznam

IX. P (7., 8. a 9. ročník) seznam

I. S více ročníků seznam

II. S více ročníků seznam

III. S více ročníků seznam