HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ !

Vážení rodiče, milé děti, 

slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září v kmenových třídách. Zahájení školního roku pro všechny ročníky končí první den v 8:45 hod.

Děti z přípravné třídy budou první den za doprovodu rodičů vcházet do budovy postranním vchodem hlavní budovy ze dvora, slavnostní zahájení proběhne v přípravné třídě, předpokládaný konec je v 8:45 hod.

V první třídě se uskuteční slavnostní zahájení v kmenové třídě, umístěné v růžové budově v zahradě. Slavnostního zahájení školního roku našich prvňáčků se mohou zúčastnit jejich rodiče a doprovázet je ve škole po celou dobu prvního školního dne. Prvňáčci si mohou vzít své školní aktovky.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2022 včetně ranní družiny. Přihlášky do školní družiny lze podávat od 24. 8. do 12. 9. 2022. Obědy ve školní jídelně je nutné dětem zajistit dopředu.

Dětem přejeme krásné prožití zbývajících dnů prázdnin a úspěšný start v novém školním roce.

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – kritéria pro přijímání dětí.

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ – přihlašování obědů – ZŠ Komenského Chodov