PRVNÍ KROKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Je tu září, skončily prázdniny a opět jsme zpátky ve škole. Děti se polehoučku dostávají do pracovního tempa, začínají si zvykat na běžný, poprázdninový režim.

Aby jim to šlo lépe, tak pro ně paní učitelky připravily „stmelovací“ zábavné aktivity v přírodě. Na „Bílé vodě“ se vystřídaly téměř všechny třídy.