ČARODĚJNÝ DEN

V pátek 28. 4. jsme si malinko v předstihu jsme si „vystřihli“ tradiční projektový den „Čarodějnice“.