Ředitelské volno 26. až 28. 6.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na 26. až 28. června 2024 z provozně – technických důvodů ředitelské volno.

Vysvědčení za II. pololetí školního roku bude vydáno dne 25. června 2024.

Na pracovišti na Husově ul. a Školní ul. (ZŠ speciální) bude ředitelské volno 27. a 28. června, a vydáno vysvědčení ve středu 26. června 2024.

Zájem o školní družinu ve dnech 26. až 28. června je nutno nahlásit nejpozději do pátku 21.
června 2024.

Děkuji za pochopení

Mgr. Iva Jurnečková, ŘŠ