Od 8. března do 9. dubna 2021 bude probíhat ve škole distanční výuka. Do stránek jednotlivých tříd budou vkládány domácí úkoly a rozvrhy online výuky.

Žáci a předškolní děti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Podle možností dětí a žáků v jednotlivých třídách budou voleny různé nástroje distanční výuky a jejich kombinace.

Učitelé pro online výuku distančním způsobem budou využívat GoogleWorkspace for Education (classroom, gmail, meet) a aplikaci Whats/App nebo online přenos prezenční výuky. Další možností může být využití offline nástrojů, jako zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, nahrávání a zasílání výukových videí.

Pro žáky naší školy je po konkrétní domluvě (písemné žádosti) s vyučujícími možnost individuálních konzultací ve škole. Konzultuje vždy jeden žák s pedagogem (učitelem nebo AP), může přijít i zákonný zástupce žáka. V případě zájmu kontaktujte konkrétního vyučujícího, někteří mají předem stanovené konzultační hodiny – viz stránky jednotlivých tříd.

PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Doporučené weby k domácímu procvičování učiva:

https://vida.cz/vida-na-doma

www.ctedu.cz

https://www.umimecesky.cz/

https://www.gramar.in/cs/

https://www.zlatka.in/cs/

www.icestina.cz

Byly uvolněny stránky www.didakta.cz , které děti znají jako SOVU a škola k nim má licenci (vloženo 2. 2.):
Je nutné nainstalovat si prográmek pro spouštění – zde návod.

https://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://matematika.hrou.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

https://www.matika.in/cs/?fbclid=IwAR1fuov2s63abVU4aeYcHQAaiRCgErthTS4ka85Q7CEQF-R32E1D8jzfRJM

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php