Do přípravné třídy jsou přijímány děti s odkladem školní docházky a děti předškolní (pětileté) vždy na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Postup, jak zapsat dítě do přípravné třídy:

  1. Podat si přihlášku do PřT (nebo projevit předběžný zájem – únor až květen)
  2. Zajistit si vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (ŠPZ) – pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, speciálně pedagogické centrum pro vady řeči, při vyšetření požádáte o „Doporučení k zařazení dítěte do PřT„, pokud budete žádat i o odklad školní docházky „Doporučení pro odklad školní docházky“
  3. V případě dětí, které by měly nastoupit do školy od 1. září 2021, je nutné podat si při zápisu do školy „Žádost o odklad školní docházky„( pokud v té době ještě nebudete mít absolvované vyšetření v poradenském zařízení, vyzve Vás ředitel dotčené školy k doplnění dokumentace nejpozději do 31. 5. 2021, v případě, že na vyšetření ještě stále čekáte, bude přerušeno řízení o odkladu ŠD) K odkladu potřebujete doložit doporučení ŠPZ a doporučení svého dětského lékaře
  4. Doplnit přihlášku do PřT o „Doporučením k zařazení dítěte do PřT„, u odkladových dětí doložit „Odklad školní docházky“
Letak