Do přípravné třídy jsou přijímány děti s odkladem školní docházky a děti předškolní (pětileté) vždy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Pro školní rok 2021/2022 je již přípravná třída zcela naplněna.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Seznam_pomucky_PRT