Třídní učitelka Mgr. Jana Skrbková, učitelka Bc. Karolína Tichá

Asistentka pedagoga: Šárka Taschlerová

NAŠE TŘÍDA

ZE ŽIVOTA TŘÍDY

ČTEME PRO RADOST

Od pondělí 18. 3. ve škole probíhal ve všech třídách týden rozvoje čtenářské gramotnosti – ČTEME PRO RADOST. Pedagogové si pro děti připravili buď nějaké téma, nebo literární dílo, kterému se po celý týden věnovali napříč předměty. Několik tříd si vybralo „pohádkohraní“ – seznamování s pohádkami a jejich postavami. Děti navštívily i městskou knihovnu.