Třídní učitelka Mgr. Jana Skrbková, učitelka Bc. Karolína Tichá

Asistentka pedagoga: Šárka Taschlerová

NAŠE TŘÍDA

ZE ŽIVOTA PRVŇÁČKŮ

ČTEME PRO RADOST

Od pondělí 20. 3. ve škole probíhal ve všech třídách týden rozvoje čtenářské gramotnosti – ČTEME PRO RADOST. Pedagogové si pro děti připravili buď nějaké téma, nebo literární dílo, kterému se po celý týden věnovali napříč předměty. Několik tříd si vybralo knihu Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Podívejte, jak na to šli u prvňáčků. Děti navštívily i městskou knihovnu.

PRVNÍ PÍSMENKA