Hlavní budova

Název školy: 3. základní škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace

Adresa ředitelství: Nejdecká 254, 357 35 Chodov, speciální třídy – dyslektické třídy – běžný školní vzdělávací program dle RVP ZV ; třídy pro žáky s LMP – školní vzdělávací program dle RVP ZV MV                

Pracoviště: Husova 788, 357 35 Chodov ZŠ, běžné třídy

Pracoviště: Školní 697, 357 35 Chodov, ZŠ speciální

Zřizovatel/právní forma: Město Chodov,
Komenského 1077, 357 35 Chodov / příspěvková organizace s právní subjektivitou,

IČO:  70976368,

DIČ: CZ70976368

Resortní identifikátor školy: 600073246

ID datové schránky: stwmrhg

Webová stránka: www.zschodov-nejdecka.cz, www.zs3chodov.cz

e-mail: info@zschodov-nejdecka.cz, zs3chodov@seznam.cz

Ředitel školy:              Mgr. Iva Jurnečková

Založení školy:             rok 1955

Vzdělávací program pracoviště ZŠ v Nejdecké ul.:      

ŠVP, motivační název – „Škola nemusí být problém“ zpracovaný podle RVP ZV, zohledňuje žáky s SVP

ŠVP – příloha pro školní družinu

 ŠVP – příloha pro přípravnou třídu “ Sluníčko“, zpracovaná podle RVP PV

ŠVP pro ZŠ speciální, motivační název – „Učíme se pro život“ zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální                                  

Kapacita školy – pracoviště ZŠ v Nejdecké ul. : 130 žáků, kapacita ŠD: 35 účastníků vzdělávání (dětí a žáků), přípravná třída: 14 dětí PřT

Počet pedagogických pracovníků:           37

Počet správních pracovníků:             4

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE ŠKOLY

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLE

PROHLÁŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI