Nabídka činností v době covidové ze školní družiny.

Kontakt na vychovatelky ŠD: druzina@zschodov-nejdecka.cz

DEN DĚTÍ

DEN VČEL

DEN RODIN