Distanční výuka

Od 8. března do 9. dubna 2021 bude probíhat ve škole distanční výuka. Do stránek jednotlivých tříd budou vkládány domácí úkoly a rozvrhy online výuky.

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Žáci a předškolní děti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

Podle možností dětí a žáků v jednotlivých třídách budou voleny různé nástroje distanční výuky a jejich kombinace.

Učitelé pro online výuku distančním způsobem budou využívat GoogleWorkspace for Education (classroom, gmail, meet) a aplikaci Whats/App nebo online přenos prezenční výuky. Další možností může být využití offline nástrojů, jako zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, nahrávání a zasílání výukových videí.

PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VÝUKU