Škola v obrazech.

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace je základní školou, která poskytuje základní vzdělání dětem s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je přípravná třída základní školy. Zaměřujeme se na vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení, s komunikačními poruchami, poruchou pozornosti, PAS, dětmi s různým kombinovaným postižením a s mentálním postižením.

Zřizovatelem školy je Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov