Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hroncová lenkaskola@centrum.cz

Asistentka pedagoga: Bohumila Muroňová

NAŠE TŘÍDA