Jídelna ZŠ Komenského

Žáci všech škol v Chodově se stravují ve školní jídelně ZŠ Komenského. Školní jídelna se nachází v budově ZŠ Komenského ve Smetanově ulici 738.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Vedoucí ŠJ: Vladimíra Vargová: tel. 352 352 199

Vedoucí kuchařka: Jana Taschlerová

JÍDELNÍČEK

OBJEDNÁNÍ OBĚDŮ

První pracovní den v měsíci se stravné z důvodu měsíční uzávěrky NEVYBÍRÁ. Od druhého dne do 15. dne v měsíci je kancelář otevřena od 7:00 do 11:00hod. a od 14:00 do 15:00 hod. Od 16. dne v měsíci je otevřena od 7:00 do 11:00hod. a od 11:30 do 15:00hod.

ZPŮSOB PLATBY: hotově v kanceláři ŠJ; bezhotovostně; trvalým příkazem k platbě z účtu; souhlasem s inkasem z účtu; číslo účtu školní jídelny: 230022598/0300.

Evidence strávníků je zajištěna pomocí čipových karet (35 Kč) nebo čipů (115 Kč).

BĚŽNÁ VÝDEJNÍ DOBA OBĚDŮ: Cizí strávníci  11:15 – 11:30 Ostatní            11:45 – 14:45 (doba je odvislá od počtu žáků v prezenční a distanční výuce a operativně se mění).

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Ve školní jídelně je stanoven nový rozvrh střídání družin. Děti z přípravné třídy a 1. třídy obědvají v jídelně od 12:50 hod. (oddělení pí. Florianové) ostatní od 13:15hod.(oddělení pí. Škarpecké a pí. Godžové). Dětem, které se stravují ve školní jídelně a nechodí do školní družiny, bude umožněno stravování v rozmezí mezi 12:00 – 13:45hod.

CENY OBĚDŮ OD ZÁŘÍ 2022 (školní rok 2022/23)

7 – 10 let: 28,-Kč;

11 – 14 let: 29,-Kč;

od 15 let: 30,-Kč

cena oběda v době prázdnin a ředitelského volna je 80,-Kč.

ZMĚNA CENY OBĚDŮ OD DUBNA 2023 (školní rok 2022/23)

7 – 10 let: 30,-Kč;

11 – 14 let: 31,-Kč;

od 15 let: 32,-Kč

ODHLÁŠKY OBĚDŮ: den předem do 15:00 hodin, v ten den do 8:00 hodin, přes internet v ten den do 8:00 hodin.

ODKAZ NA DOKUMENTACI ŠKOLNÍ JÍDELNY