Třídní učitelka Mgr. Blanka Zámečníková nase.trida.III.S@gmail.com

Dobrý den, vážení rodiče,

od 8. 3. bude probíhat distanční výuka také v naší třídě. V následujících řádcích Vás seznámím s její formou.

Bude zapotřebí, abyste se každou středu dle předem domluvených časů dostavili spolu s Vaším dítětem k individuální konzultaci. Zároveň Vám předám úkoly k vypracování zadané v pracovních sešitech, školních sešitech a pracovních listech. Další úkoly budou žáci plnit přes aplikace Wizer.me a Seesaw.me.

Přes WhatsApp Vám budeme zasílat návodná videa a fotky. Také s Vámi budeme přes tuto aplikaci komunikovat a online se setkávat.

Ve svém emailu každý týden obdržíte soupis úkolů spolu s odkazy k procvičování probíraného učiva a prezentacemi. Fotky a videa, která nám zašlete jako výstupy zpět, budou uloženy do digitálního portfolia žáků, konkrétně do složky Distanční výuka. K domácímu vzdělávání můžete dle potřeb využívat i Didaktu, Včelku a jiné.

Sledujte, prosím, složku naší třídy na webových stránkách školy, ve které budou všechny potřebné informace pravidelně aktualizovány.

                                                   Těšíme se na spolupráci

Vloženo 9. 3. 2021