Třídní učitelka: Mgr. Iveta Urbánková

Asistentka pedagoga: Lenka Beranová

ŽIVOT VE TŘETÍ TŘÍDĚ