III_Z

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Urbánková, Michaela Heřmanová

Asistentka pedagoga: Lenka Beranová

ŽIVOT V PÁTÉ TŘÍDĚ

Od pondělí 20. 3. ve škole probíhal ve všech třídách týden rozvoje čtenářské gramotnosti – ČTEME PRO RADOST. Pedagogové si pro děti připravili buď nějaké téma, nebo literární dílo, kterému se po celý týden věnovali napříč předměty. Páťáci se pustili do LICHOŽROUTŮ.