Třídní učitelka: Iveta Krásná, Barbora Kopolovičová  

i.krasna-nejdecka@email.cz

VÁNOČNÍ POZASTAVENÍ

CHEMIE V PRAXI

POKUS – jak na náš organismus můžou působit naše oblíbené, ale nezdravé nápoje. S dětmi jsme si názorně vyzkoušeli, co „oblíbené nápoje“, jako jsou sladké limonády a energetické drinky, mohou udělat s naším organismem. Do každé ze tří sklenic, naplněných různými nápoji, jsme vložili vejce. V první sklenici byla voda, v druhé Coca Cola a v třetí Redbull. Vajíčka jsme ponechali ve sklenicích 6 dní. Výsledek překvapil všechny, především reakce Redbullu a vajíčka.

Po šesti dnech jsme vajíčka ze sklenic vyndali a nestačili se divit. S vodou vejce nijak nereagovalo, voda se pouze zakalila. V Coca Cole a Redbullu už vejce reagovalo, probíhala zde vlastně chemická reakce mezi uhličitanem vápenatým, který tvoří skořápku a látkami obsaženými v limonádě a energetickém drinku. Věříme, že pohled na to, co tyto nápoje udělají s vajíčkem, je názornou ukázkou toho, jak negativně působí na lidský organismus. TAK CO? DÁTE SI DALŠÍ SKLÍŇKU?

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU – ADAPTAČNÍ AKTIVITY

Vloženo 10. 9. 2021