ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

1.září  2022                                    Zahájení  školního  roku

28. září 2022 Státní svátek

26.  a  27. října 2022                  Podzimní  prázdniny

17. listopadu 2022 Státní svátek

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023            Vánoční  prázdniny

31. ledna  2023                             Konec  1. pololetí

3. února 2023                              Pololetní  prázdniny

6. až 12. března 2023                   Jarní  prázdniny

6. a 7., 10. dubna 2023               Velikonoční  prázdniny

30. června 2023                            Konec  školního  roku

PEDAGOGICKÉ RADY

Zahajovací                       1. 9. 2022

1.čtvrtletí                         16. 11. 2022

 Pololetní                         24. 1. 2023

3.čtvrtletí                         19. 4. 2023

Závěrečná                        21. 6. 2023

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE

Datum                                   hod                                                 informace

12. 10.  2022                          16.00 h                                           informace tř. učitelů             

11   1.  2023                        od 15.00 h                                      informace tř. učitelů 

15.   3.  2023                        „Den otevřených dveří“ ( pouze za vhodných epidemiologických podmínek)

3.  5.  2023                          od 14.00 h                                     konzultační odpoledne

Konzultace s učiteli po předchozí telefonické dohodě termínu jsou možné denně mimo výuku pedagoga                                               

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Ryparová (dříve Prokopičová) poskytuje konzultace vždy v pondělí od 13.00 do 15.00 hod