ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1.září  2020                                    Zahájení  školního  roku

29.  a  30.října  2020                    Podzimní  prázdniny

23. 12. 2020 – 3.1. 20201            Vánoční  prázdniny

28. ledna  2021                             Konec  1. pololetí

29. ledna 2021                              Pololetní  prázdniny

1. až 7. března 2021                     Jarní  prázdniny

1. a 2., 5. dubna 2021                  Velikonoční  prázdniny

30. června 2021                            Konec  školního  roku

PEDAGOGICKÉ RADY

Zahajovací                       1. 9.2020

1.čtvrtletí                         18.11.2020

 Pololetní                         21. 1.2021

3.čtvrtletí                         15. 4.2021

Závěrečná                        22. 6.2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE

Datum                                   hod                                                 informace

8. 10.  2020                          16.00 h                                           informace tř. učitelů, volba do ŠR               

13   1.  2021                        od 15.00 h                                      informace tř. učitelů 

17.   3.  2021                                                                               „Den otevřených dveří“

15.  4.  2021                          od 14.00 h                                     konzultační odpoledne

Konzultace s učiteli po předchozí telefonické dohodě termínu jsou možné denně mimo výuku pedagoga                                               

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Prokopičová poskytuje konzultace vždy v pondělí od 13.00 do 15.00 hod