ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1.září  2021                                    Zahájení  školního  roku

28. září 2021 Státní svátek

27.  a  29. října 2021                    Podzimní  prázdniny

17. listopadu 2021 Státní svátek

23. 12. 2021 – 2.1. 2022            Vánoční  prázdniny

31. ledna  2021                             Konec  1. pololetí

4. února 2022                              Pololetní  prázdniny

14. až 20. března 2022                  Jarní  prázdniny

14. a 15., 18. dubna 2022               Velikonoční  prázdniny

30. června 2022                            Konec  školního  roku

PEDAGOGICKÉ RADY

Zahajovací                       1. 9.2021

1.čtvrtletí                         18.11.2021

 Pololetní                         20. 1.2022

3.čtvrtletí                         19. 4.2022

Závěrečná                        22. 6.2022

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE

Datum                                   hod                                                 informace

18. 11.  2021                          16.00 h                                           informace tř. učitelů             

13   1.  2022                        od 15.00 h                                      informace tř. učitelů 

17.   3.  2022                        „Den otevřených dveří“ ( pouze za vhodných epidemiologických podmínek)

19.  4.  2022                          od 14.00 h                                     konzultační odpoledne

Konzultace s učiteli po předchozí telefonické dohodě termínu jsou možné denně mimo výuku pedagoga                                               

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Prokopičová poskytuje konzultace vždy ve středu od 13.00 do 15.00 hod