Třídní učitelka: Mgr. Helena Kalfářová, asistentka pedagoga: Pavlína Palečková

FOTOGRAFIE – ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

AKTIVITY V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

PROJEKTOVÝ DEN ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Od pondělí 20. 3. ve škole probíhal ve všech třídách týden rozvoje čtenářské gramotnosti – ČTEME PRO RADOST. Pedagogové si pro děti připravili buď nějaké téma, nebo literární dílo, kterému se po celý týden věnovali napříč předměty. Děti z přípravné třídy se pustily do poznávání lesa Řáholce.

PODZIMNÍ HRÁDKY