Třídní učitelka: Mgr. Helena Kalfářová, asistentka pedagoga: Pavlína Palečková

FOTOGRAFIE – ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

AKTIVITY V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

PODZIMNÍ HRÁDKY