Prvního září se nám opět otevřela brána školy. Školní lavice se zaplnily novými dětmi přípravné třídy. Adaptace na školní prostředí úspěšně proběhla a my jsme se mohli pustit do vzdělávání. Všechny děti se zapojovaly do všech školních aktivit. Krásné počasí nám umožňovalo přesunout výuku do přírody, kde jsme se při turistických vycházkách naučili spoustu důležitých znalostí a dovedností. Zpíváme, tančíme, věnujeme se grafomotorice, cvičíme, učíme se říkadla a poznáváme písmenka. Naše třída je plná smíchu, který doprovází naše společné učení.
Helena Kalfářová

FOTOGRAFIE – ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Vloženo 10. 9. 2021