Třídní učitelka: Mgr. Blanka Zámečníková, asistentka pedagoga a druhý pedagog ve třídě: Pavlína Palečková, Veronika Florianová

FOTOGRAFIE – ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

AKTIVITY V LOŇSKÉ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

PROJEKTOVÝ DEN ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Od pondělí 18. 3. ve škole probíhal ve všech třídách týden rozvoje čtenářské gramotnosti – ČTEME PRO RADOST. Pedagogové si pro děti připravili buď nějaké téma, nebo literární dílo, kterému se po celý týden věnovali napříč předměty. Děti z přípravné třídy se pustily do poznávání lesa Řáholce.