ŠKOLNÍ ŘÁD

ICT PLÁN ŠKOLY

ŠKOLNÍ ÚRAZY

VÝROČNÍ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022/23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/20

VÝROČNÍ ZPRÁVY – O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Ve škole probíhá výuka podle školních vzdělávací programů:

ŠVP s motivačním názvem „Škola nemusí být problém“ zpracovaný podle RVP ZV od 1. 9. 2023; program zohledňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami např. poruchami učení, pozornosti, chování a narušenou komunikační schopností; pro žáky LMP – obsahuje ŠVP vymezené očekávané minimální výstupy. Ve školním roce 2023/24 bude probíhat ověřování nového školního vzdělávacího programu. ŠVP byl aktualizován dodatkem z 21. 11. 2023 – změna názvu školy.

Součástí ŠVP jsou přílohy: ŠVP „Sluníčko“ zpracovaný podle RVP PV; zaměřený na vzdělávání předškolních dětí v přípravné třídě a ŠVP pro školní družinu.

ŠVP s motivačním názvem „Učíme se pro život“ díl I. a díl II. zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. a díl II.; poslední úprava od 1. 9. 2017, dodatek z 21. 11. 2023 – změna názvu školy.

Školní vzdělávací programy je možné také zhlédnout ve vestibulu školy a ředitelně školy.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Výroční zpráva o hospodaření Vyvěšeno dne 20. února 2023

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2024 Vyvěšeno dne 27. listopadu 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 Vyvěšeno dne 27. listopadu 2023