ŠKOLNÍ ŘÁD

ICT PLÁN ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/20

VÝROČNÍ ZPRÁVY – O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Ve škole probíhá výuka podle školních vzdělávací programů:

ŠVP s motivačním názvem „Škola nemusí být problém“ zpracovaný podle RVP ZV od 1. 9. 2023; program zohledňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami např. poruchami učení, pozornosti, chování a narušenou komunikační schopností; pro žáky LMP – obsahuje ŠVP vymezené očekávané minimální výstupy. Ve školním roce 2023/24 bude probíhat ověřování nového školního vzdělávacího programu.

Součástí ŠVP jsou přílohy: ŠVP „Sluníčko“ zpracovaný podle RVP PV; zaměřený na vzdělávání předškolních dětí v přípravné třídě a ŠVP pro školní družinu.

ŠVP s motivačním názvem „Učíme se pro život“ díl I. a díl II. zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. a díl II.; poslední úprava od 1. 9. 2017

Školní vzdělávací programy je možné také zhlédnout ve vestibulu školy a ředitelně školy.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Výroční zpráva o hospodaření Vyvěšeno dne 20. února 2023

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2023 Vyvěšeno dne 23. listopadu 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 Vyvěšeno dne 23. listopadu 2022