ŠKOLNÍ ŘÁD

ICT PLÁN ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Ve škole probíhá výuka podle školních vzdělávací programů:

ŠVP s motivačním názvem Škola nemusí být problém“ zpracovaný podle RVP ZV od 1. 9. 2017; program zohledňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami např. poruchami učení, pozornosti, chování a narušenou komunikační schopností, pro žáky LMP – obsahuje ŠVP vymezené očekávané minimální výstupy.

Součástí ŠVP jsou přílohy: ŠVP „Sluníčko“ zpracovaný podle RVP PV; zaměřený na vzdělávání předškolních dětí v přípravné třídě a ŠVP pro školní družinu.

ŠVP s motivačním názvem „Učíme se pro život“ díl I. a díl II. zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. a díl II.; poslední úprava od 1. 9. 2017

Školní vzdělávací programy je možné také zhlédnout ve vestibulu školy a ředitelně školy.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Výroční zpráva o hospodaření Vyvěšeno dne 25. února 2022

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2022 Vyvěšeno dne 22. listopadu 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 Vyvěšeno dne 22. listopadu 2021