Do 1. dubna 2024 bude probíhat zápis dětí, zájemců o zařazení do přípravné třídy na školní rok 2024/2025. Vzhledem k vysokému každoročnímu zájmu se mohou případní zájemci dříve „předregistrovat“ na čísle 731 151 826, či 352 352 490-1.

Od 1. dubna 2024 bude zahájen zápis dětí do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY na školní rok 2024/2025. Přípravná třída je velmi dobrou alternativou mateřské školy při vzdělávání předškolních dětí s odkladem školní docházky. Výuka ve třídě kopíruje školní vyučování, což umožní dětem lépe si zvyknout na školní prostředí a režim. Následně se potom snadněji zapojí do výchovně vzdělávacího procesu v 1. třídě ZŠ. Děti se dostanou do nového podnětného prostředí a nemusí opakovat předškolní ročník ve školce.

PRO KOHO JE VHODNÁ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

Pro děti s odkladem školní docházky, a děti dále předškolní děti v posledním roce před nástupem do školy (pětileté).

Kriteria pro přijímání dětí do přípravné třídy ve školním roce 2024/25

TISKOPISY K ZÁPISU

PO DOHODĚ SI LZE PŘÍPRAVNOU TŘÍDU OSOBNĚ PROHLÉDNOUT A ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE.

Vloženo 16. 2. 2024

Pro školní rok 2023/2024 je již kapacita třídy naplněna. Případní zájemci se mohou informovat v průběhu školního roku, zda se nějaké místo neuvolnilo na čísle 731 151 826.

Další informace k provozu přípravné třídy od září Vám podáme na telefonním čísle 731 151 826 a 352 352 490, nebo e-mailem: info@zschodov-nejdecka.cz