ŠKOLNÍ PREVENTISTA Mgr. Ladislava Bauková

Kontakt:     telefon: 352 352 491, e- mail: ladislava.baukova@zschodov-nejdecka.cz

Kde sídlí:             Sborovna, hlavní budova

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Na preventistku se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků z pohledu zákonných zástupců, spolužáků i žáků samých.

Ve vestibulu hlavní budovy školy je umístěna schránka důvěry, kam mohou žáci i anonymně vhazovat své vzkazy s problémy (například šikana, domácí násilí, vyhrožování a jiné)

Své trápení mohou žáci svěřit i elektronické schránce důvěry: schranka.duvery@zschodov-nejdecka.cz

PRIMÁRNÍ PREVENCE

PREVENTIVNÍ PROGRAM

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY V OBLASTI PP

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

METODICKÁ DOPORUČENÍ MŠMT – PREVENCE