ŠKOLNÍ PREVENTISTA Mgr. Danuše Kůsová

Kontakt:     telefon: 352 352 493, e- mail: dana.kusova@zschodov-nejdecka.cz

Kde sídlí:             Sborovna, hlavní budova

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Na preventistku se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků z pohledu zákonných zástupců, spolužáků i žáků samých.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY V OBLASTI PP

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ