Třídní učitelka: Zdeňka Chomoutová z.chomoutova-nejdecka@seznam.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

žáci IX.P se budou v období zákazu přítomnosti žáků ve školách vzdělávat formou online výuky přes aplikaci WhatsApp, v předem daných skupinách i časech a formou předávání úkolů a pracovních listů. 

Online výuka bude probíhat vždy od úterý do pátku.

Vždy v pondělí bude probíhat konzultační hodiny od 12:00 – 13:00 hodin. V tomto čase budou předány nové domácí úkoly a nové pracovní listy.

Online výuka bude probíhat následovně:

ODKAZ NA DISTANČNÍ VÝUKU A ÚKOLY PRO TÝDEN OD 9. 3. DO 12. 3.

ODKAZ NA DISTANČNÍ VÝUKU A ÚKOLY PRO TÝDNU 15. 3. DO 19. 3.

ODKAZ NA DISTANČNÍ VÝUKU A ÚKOLY NA OBDOBÍ 22. 3. DO 26. 3.

Dle žádostí zákonných zástupců probíhají ve třídě individuální konzultace.

Vloženo 21. 3. 2021

ODKAZ NA DISTANČNÍ VÝUKU A ÚKOLY NA OBDOBÍ 29. 3. DO 9. 4.

Vloženo 29. 3. 2021