Třídní učitelka: Mgr. Dana Kůsová, Bc. Michaela Kaštánková – Pecháčová

zschodov-vz@seznam.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k nařízení vlády musíme od 8. 3. 2021 přejít na distanční výuku. Tato forma výuky bude probíhat on-line i off-line. On-line výuka bude probíhat v prostředí Google meet. Všichni jsme si již toto prostředí vyzkoušeli. Off-line výuka spočívá v tom, že budou žákům zadávány domácí úkoly pro samostatné procvičování a upevňování učiva.

ROZVRH HODIN ON – LINE VÝUKY GOOGLE MEET

Každá vyučovací hodina bude trvat 30 minut, aby byla zajištěna pozornost žáků. Přestávka mezi vyučovacími hodinami bude trvat 15 minut.

Každý pátek si budou žáci vyzvedávat nové úkoly a odevzdávat vypracované úkoly (pracovní listy, zápisky do sešitů apd.) od 10:00 h. – 10:30 h.

Zadané úkoly se budou opravovat, hodnotit a zakládat do portfolia žáků. Absence a omlouvání nepřítomnost žáků je řešena stejně jako při prezenční výuce. V případě nepřítomnosti žáka je nutné žáka omluvit třídní učitelce a do žákovské knížky napsat omluvenku písemně. Jinak bude nepřítomnost brána jako neomluvená.

Chtěla bych vás touto cestou požádat o dohled na dodržování termínů při odevzdávání vypracovaných úkolů. Jelikož je distanční výuka povinná, je potřeba dodržovat veškeré zadané termíny.

On-line výuku českého jazyka a matematiky budou vést:

p. uč. Mgr. D. Kůsová                                                    p. uč. Bc M. Kaštánková

Jiří                                                                             Zuzana

Filip F.                                                                       Robin

Samuel                                                                     Matěj E.

Štěpán                                                                         Filip E.

Valentýna                                                          Roman

Tereza P.                                                                   Pavel

Matěj R.                                                                          Tereza V.

Výuku fyziky a zeměpisu povede p. uč. Mgr. D. Kůsová. Výuku přírodopisu a občanské výchovy povede p. uč. Bc. M. Kaštánková. Výuku anglického jazyka povede p. uč. B. Fošumová.

Věřím, že vše zvládneme bez potíží, tak jako v předchozích distančních výukách. V jakémkoliv případě mě neváhejte oslovit.

                                                        S pozdravem tříd učitelka Dana Kůsová

Vloženo 5. 3. 2021

ODKAZ NA DOMÁCÍ ÚKOLY NA OBDOBÍ 15. 3. DO 19. 3.

Vloženo 15. 3. 2021

ODKAZ NA DOMÁCÍ ÚKOLY NA OBDOBÍ 22. 3. DO 28. 3.

Vloženo 22. 3. 2021

ODKAZ NA DOMÁCÍ ÚKOLY NA OBDOBÍ 28. 3. DO 9. 4.

Vloženo 28. 3. 2021