Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, viz školský zákon níže.

Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší.

Členové školské rady zvoleni na období listopad 2023 až listopad 2026

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):

Michaela POLÍVKOVÁ

Mgr. Iveta VAVŘÍKOVÁ

Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Jana STAŇKOVÁ – předsedkyně školské rady

Mgr. Lenka HRUŠKOVÁ

Za zřizovatele:

Mgr. Luděk SOUKUP

Zdeněk SÜSSENBECK

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

ŠKOLSKÝ ZÁKON – ŠKOLSKÁ RADA

VÝSLEDKY VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY