Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, viz školský zákon níže.

Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší.

Členové školské rady zvoleni 13. 10. až 16.10. 2020

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):

Lia Neumannová

Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Jana Skrbková

Za zřizovatele:

Mgr. Luděk Soukup

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:

ŠKOLSKÝ ZÁKON – ŠKOLSKÁ RADA

VÝSLEDKY VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY