VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku ZŠ a přípravné třídy na školní rok 2023/2024 proběhl v úterý 25. dubna 2023.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Více informací Vám poskytneme na telefonním čísle 731 151 826 a 352 352 490 nebo na e-mailu:  info@zschodov-nejdecka.cz , kde si je možné sjednat i informační schůzku.

Datum vložení 23. 5. 2023

KVĚTNOVÉ ŠKOLNÍ VÝJEZDY A AKTIVITY TŘÍD

12. května – divadelní představení s ekologickou tematikou „Jak čmeláček vítal jaro“ pro I. stupeň ve škole – součást projektového dne

24. května – III. Z, IV.Z a V.Z – hrad Loket

26. května – SHM – sportovní hry mládeže, ŠAK Chodov

Datum vložení 7. 5. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

představujeme Vám návrh města na sloučení škol a jeho odůvodnění

NÁVRH SLOUČENÍ ZŠ HUSOVA A ZŠ NEJDECKÁ

Spojení pedagogického sboru přispěje k přenosu zkušeností, tím přirozenému zvýšení kvality výuky.

Dojde k rozšíření nabídky výukových pomůcek pro oba pedagogické sbory.

Nabízí se zde přirozená prostupnost a možnost individualizace výuky, věnovat péči žákům v širokém spektru, jak žákům průměrným, tak dětem s obtížemi i mimořádně nadaným.

Spojení obou škol přinese úspory v provozních nákladech. Jen ve výdajích na energie by mělo jít o částku více než milion korun ročně.

Zvýšení počtu žáků ZŠ Husova otevírá bilanční prostor pro obhajobu investic do tohoto školského areálu   a případné čerpání dotací, například na vysokorychlostní konektivitu školy, bezbariérovost (výtah), modernizaci tělocvičny, výstavbu dopravního hřiště, výstavbu parkovacích ploch K+R a další.

ZŠ Nejdecká získá prostor rozvoj, v současné době je kapacita školy naplněna a není možné přijímat další nové žáky.

Do školy bude díky zvýšení počtu strávníků možné vrátit stravování formou výdejny. Děti tak nebudou muset docházet na obědy mimo areál jako nyní, což znamená i zvýšení bezpečnosti pro žáky. 

Žáci a učitelé ZŠ Nejdecká získají přístup k využití tělocvičny ZŠ Husova i přilehlého městského sportovního areálu ŠAK.

Výuka bude oddělena, pro žáky se nic nezmění, budou vzděláváni ve stávajících režimech a třídních kolektivech.

Příští rok 2023/24 bude probíhat ve dvou areálech, projektanti budou kreslit projekt pro nezbytné stavební úpravy. Plánované přestěhování žáků ze ZŠ Nejdecká až pro školní rok 2024/2025. Toto léto proběhne pouze administrativní sloučení obou škol. Žáci ZŠ speciální zůstanou ve stávajících třídách ve Školní ulici.

Dne 3. 5. proběhnou třídní schůzky, kde bude možné získat další informace a zodpovědět Vám případné dotazy.

S pozdravem Iva Jurnečková, ředitelka školy

Datum vložení 25. 4. 2023

INFORMACE KE ZMĚNĚ STRAVNÉHO PRO DĚTI A ŽÁKY

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k navyšování cen potravin bude nutné od 1. dubna 2023 navýšit cenu obědů pro děti a žáky o 2,- Kč na jeden oběd. Cena obědů se mění pro děti od 7 – 10 let na 30,- Kč, od 11 – 14 let na 31,- Kč a od 15 a více let na 32,- Kč. Děkujeme za pochopení.

Datum vložení 6. 3. 2023