VZDĚLÁVACÍ VÝJEZDY

Na měsíc červen byly naplánovány vzdělávací výjezdy podporující výuku různých předmětů, především naukových jako dějepis, vlastivěda, přírodopis, přírodověda a prvouka. Žáci navštěvují napříč ročníky různé instituce. Vedou historické objekty, muzea, přírodovědné sbírky, zemědělské farmy a chovy zvířat. Výjezdy jsou realizovány v rámci projektu „Podpora vzdělání se vyplatí“ z kapitoly Národního plánu obnovy na podporu škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků – oblast „Rovných příležitostí“. Projekt financován z Next Generation EU.

My prvňáčci, už máme velké písemky napsané, umíme všechna písmenka, krásně čteme, počítáme a procvičujeme geometrické tvary. Právě proto jsme se mohli vydat na zvířecí farmu Na Suché u Nejdku. Počasí nám sice moc nepřálo, ale to nám nevadilo, ohřáli jsme se teplým čajem, který nám paní učitelky uvařily. Na farmě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, jak se taková hospodářská zvířata chovají,
čím se živí a další informace o jejich životě. Paní majitelka Lucka nám ukázala krávu Pampelišku, která byla opravdu veliká. Dále jsme se také podívali, jak bydlí slepice, dokonce si ji někteří z nás pohladili. Během výkladu nám dělali společnost kočky a psi. Největším zážitkem pro nás však byli koně. Poníci Lery a Forest se od nás nechali vyčistit, dokonce jsme si mohli vyzkoušet očistit jejich malá kopýtka, a potom nás povozili. Všichni jsme s nadšením absolvovali tzv. jízdu zručnosti. Sami jsme si připravili dráhu, kde jsme z koňského sedla přenášeli hrnečky na stojanech, trefovali se šiškou do kýblů na seno a v neposlední řadě jsme museli dostat míč pomocí koštěte z bodu A do bodu B. V cíli nás pak čekala malá kavaleta. Koníci byli opravdu moc hodní a trpělivě nás vozili. Tento den jsme si moc užili, někteří z nás viděli svět z koňského sedla poprvé. Paní Lucce jsme za pěkně připravený den společně nakreslili obrázek, který už visí ve stájích. Doufáme, že se tam příští rok opět podíváme. A my prvňáci? No už se těšíme na vytoužení první velké prázdniny.