Volby do školské rady – 2. listopadu 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ve čtvrtek 2. listopadu 2023 proběhne volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období, chci Vás požádat o aktivní účast na volbách. Volit lze formou prezenční ve škole, nebo elektronicky pomocí aplikace Bakaláři.

Volební právo náleží dle § 21 odst. 1 písm. c) školského zákona primárně žákovi a studentovi, kteří jsou jeho nositeli. Zákonný zástupce nastupuje pouze v případě nezletilosti a jakmile žák či student dosáhne zletilosti, nabývá volební právo a současně toto volební právo pozbývá jeho zákonný zástupce.

Počet hlasů se tedy odvozuje od počtu nezletilých žáků a platí pravidlo „1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce“. 

Volební právo náleží pouze žákům, tudíž se nemohou zúčastnit voleb děti z přípravné třídy (předškolní vzdělávání), potažmo jejich zákonní zástupci.

Způsob prezenční volby:

Od 7:00 do 16:00 hodin si voliči mohou vyzvednout volební lístek ve vestibulu školy, převzetí potvrdí podpisem na seznamu třídy a na místě odvolí.

Nevydané volební lístky volební komise odevzdá zpět do kanceláře školy nebo ředitelny.

Způsob online volby:

Online volba proběhne pomocí ankety v aplikaci Bakaláři dne 2. 11. 2023. Zákonný zástupce se přihlásí  pod svým rodičovským přístupem, otevře si nabídku – ikonu „Ankety“ a vyplní anketu k volbám do ŠR – zatrhne jednoho kandidáta a uloží.

Návod k online volbě

Děkujeme za Vaši aktivní účast.

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy