UZAVŘENÍ ŠKOLY Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi oznámit Vám, že v pondělí 27. 11. 2023 se většina zaměstnanců 3. základní školy Chodov, okres Sokolov, p. o. rozhodla připojit ke stávce. Důvodem je obava z plánovaných opatření vlády, která by mohla ohrozit kvalitu vzdělávání a běžný chod škol.

Stávka znamená uzavření všech pracovišť školy, nebude probíhat výuka, uzavřena zůstane školní družina i školní jídelna.

Děkuji za pochopení, omlouvám se za způsobené nepohodlí.

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

DOPIS RODIČŮM

DŮVODY STÁVKY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY:

Stávka, do které vstupují, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je někdy médii podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce znepokojující jsou záměry MŠMT, které podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání.

Jedná se o tyto kroky:

Snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic. Nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy) jestli MŠMT nebo zřizovatelé škol.

Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.

Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), které povede například k úbytku dělených hodin pro více početné třídy a výuku jazyků, konec tandemové výuky, případně v budoucnu i k zániku malých škol.

22. 11. 2023