Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

nejpozději do pondělí 13. května bude na webových stránkách školy vyvěšen seznam přijatých dětí do 1. ročníku a dětí s odkladem školní docházky. Vzhledem k posunutému přešetřování dětí školskými poradenskými zařízeními pro odklad školní docházky, je termín vyvěšení nutné posunout. Po vyvěření, budete vyzváni k podpisu rozhodnutí.

Děkujeme za pochopení.

Od 2. května probíhá přijímací řízení dětí do přípravných tříd, seznam přijatých bude vyvěšen do pondělí 20. května.