HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ !

Vážení rodiče, milé děti, 

slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září v kmenových třídách. Zahájení školního roku pro všechny ročníky končí první den v 8:45 hod.

Děti z přípravné třídy budou první den za doprovodu rodičů vcházet do budovy postranním vchodem hlavní budovy ze dvora, slavnostní zahájení proběhne v přípravné třídě, předpokládaný konec je v 8:45 hod.

V první třídě se uskuteční slavnostní zahájení v kmenové třídě, umístěné v hlavní budově. Slavnostního zahájení školního roku našich prvňáčků se mohou zúčastnit jejich rodiče a doprovázet je ve škole po celou dobu prvního školního dne. Prvňáčci si mohou vzít své školní aktovky.

Provoz školní družiny bude zahájen 5. 9. 2023 včetně ranní družiny. Přihlášky do školní družiny lze podávat od 28. 8. do 13. 9. 2023. Obědy ve školní jídelně je nutné dětem zajistit dopředu.

Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy jsou na stránce – AKTUÁLNĚ

Dětem přejeme krásné prožití zbývajících dnů prázdnin a úspěšný start v novém školním roce.

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – kritéria pro přijímání dětí.

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ – přihlašování obědů – ZŠ Komenského Chodov