Zářijové adaptační aktivity

Tak jako každý rok, i letos na začátku školního roku probíhají adaptační a stmelovací aktivity. Děti vyšly do přírody v okolí školy, ale i zajely do blízkého krajského města. Poznávaly památky, vyzkoušely si herní prvky na náplavce v Karlových Varech, navštívily laserové herní centrum i oblíbené „Hopa, hopa“.